LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

anunt-public1TETAROM S.A.

Organizează licitaţie publică deschisă pentru acordarea în superficie a unui teren de 5 ha situat în comuna Jucu, jud. Cluj

  1. Proprietar teren/administrator parc industrial: Societatea TETAROM S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, tel/fax: 0264- 407900/432750, e-mail: tetarom@tetarom.ro;
  2. Obiectul superficiei: teren în suprafață de 5 ha, proprietate a Tetarom S.A., situat în comuna Jucu; suprafața de teren este înscrisă în două CF, urmând ca dezmembrarea să se realizeze ulterior stabilirii rezultatului licitației; parcelarea și amplasarea potențialilor rezidenți (câștigători) pe parcele se va face de către administrator în funcție de numărul de participanți și suprafețele de teren solicitate.
  3. Durata contractului: maxim 99 de ani ;
  4. Societăţile comerciale interesate pot obţine documentaţia pentru licitaţie prin intermediul poștei electronice în perioada 18.09.2019 – 11.10.2019 zilnic între orele 10-16. Celor interesați li se va transmite documentația pe baza unei cereri transmise la adresa de e-mail de mai sus.
  5. Garanția ofertei este de 10.000 lei; se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile ;
  6. Data limită de depunere a ofertelor este 14.10.2019 ora 10:00 la sediul TETAROM S.A ;
  7. Deschiderea publică va avea loc în data de 14.10.2019 ora 13:00 la sediul TETAROM S.A;
  8.  Perioada pentru care ofertanţii rămân angajaţi cu privire la termenii ofertelor lor: minim 60 de zile.