ANUNŢ DE SELECȚIE PENTRU POZIŢIILE DE ADMINISTRATORI AI SOCIETĂȚII TETAROM S.A.

Consiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr.722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea a 7 posturi de Administrator în cadrul societății TETAROM S.A.: –    2 posturi cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul Read more about ANUNŢ DE SELECȚIE PENTRU POZIŢIILE DE ADMINISTRATORI AI SOCIETĂȚII TETAROM S.A.[…]