November 25, 2015

Parcul Industrial TETAROM IV


Dezvoltarea Parcurilor Industriale Tetarom a constituit o permanentă prioritate pentru noi, ca urmare a solicitărilor numeroase venite din partea investitorilor români și străini.

În urma realizării unui studiu de fezabilitate, s-a evidențiat necesitatea creării unui nou parc industrial care să aibă o destinație multiplă: parc fotovoltaic, logistic, și industrial.

S-a identificat o nouă locație, în comuna Feleacu, la 9 km de Cluj-Napoca, situată în apropierea centurii ocolitoare Sud-Est D1-DN 1C, Apahida-Vâlcele.

În acest scop, s-a demarat un proiect în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj și Consiliul Local Feleacu în vederea obținerii finanțării lui prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU):

„Dezvoltare TETAROM IV” (POR- Axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli Urbani de creștere”).

Caracteristici

TETAROM-4-RO-V1

Localizare: Comuna Feleacu, județul Cluj
Poziția față de căile de comunicații:

Date proiect

Suprafață: 850.000 m2 în comuna Feleacu
Valoare proiect: 54.292.262,01 lei.

Momentan, proiectul este sistat!