November 25, 2015

Distribuție energie electrică

Fotolia_41440296_S-300x200Compartimentul Distribuție Energie Electrică are ca scop transportul energiei electrice prin rețelele de distribuție ale Parcurilor Industriale TETAROM şi îmbunătăţirea reţelelor de energie electrică pentru a creşte calitatea serviciilor oferite.

Compartimentul a fost creat la 20 martie 2008 în baza Licenței nr. 822 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Compartimentul  operează în toate cele trei parcuri: Tetarom I, Tetarom II și Tetarom III:

Rețea incintă Parcul Industrial TETAROM I

 • 6,15 km de reţea Medie Tensiune 10kV;
 • Punct de conexiune și transformare: 1 x 630 KVA;
 • 4 Posturi Trafo: 3 x 630 KVA, 2 x 1600 KVA;
 • Putere instalată: 8,38 MVA;
 • 450 MWh – energie electrică distribuită lunar.

Rețea incintă Parcul Industrial TETAROM II

 • 1,7 km de reţea Medie Tensiune 10kV;
 • Punct de conexiune și transformare: 1 x 250 KVA;
 • 2 Posturi Trafo: 4 x 1600 KVA;
 • Putere instalată: 7,61 MVA;
 • 1120 MWh – energie electrică distribuită lunar.

Rețea incintă Parcul Industrial TETAROM III

 •  21 km de reţea Medie Tensiune 20kV;
 • Punct de conexiune și transformare: 2 x 630 KVA;
 • 7 Posturi Trafo: 2 x 630 KVA, 10 x 1600 KVA;
 • Putere instalată: 16,3 MVA;
 • 3300 MWh – energie electrică distribuită lunar.

Obiective

 • Creșterea gradului de securitate în exploatarea rețelelor electrice și a siguranței în funcționare;
 • Reducerea numărului de defecte în instalațiile electrice și a timpilor de întrerupere în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;
 • Asigurarea parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite în conformitate cu „Standardul de performanță pentru Serviciul de distribuție a energiei electrice”;
 • Extinderea sistemului de telegestiune și monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice;
 • Optimizarea consumurilor și asigurarea condițiilor de racordare pentru noi clienți;
 • Extinderea rețelelor electrice din Parcurile Industriale Tetarom.

Informații utile

Lista firmelor atestate ANRE se poate consulta accesand siteul ANRE: https://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate

Contact 

Compartimentul Distribuție Energie Electrică

400221 Cluj-Napoca, România
Str. Tăietura Turcului Nr. 47, Clădirea A3
Tel. +(4) 0264 407 900, 901, 902 int. 221
Fax. +(4) 0264 432 750
E-mail. cristian.marginean@tetarom.ro