November 25, 2015

Distribuție energie electrică

Compartimentul Distribuție Energie Electrică are ca scop transportul energiei electrice prin rețelele de distribuție ale Parcurilor Industriale TETAROM şi îmbunătăţirea reţelelor de energie electrică pentru a creşte calitatea serviciilor oferite.

Compartimentul a fost creat la 20 martie 2008 în baza Licenței nr. 822 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Compartimentul  operează în toate cele trei parcuri: Tetarom I, Tetarom II și Tetarom III:

Rețea incintă Parcul Industrial TETAROM I

 • 6,15 km de reţea Medie Tensiune 10kV;
 • Punct de conexiune și transformare: 1 x 630 KVA;
 • 4 Posturi Trafo: 3 x 630 KVA, 2 x 1600 KVA;
 • Putere instalată: 8,38 MVA;
 • 450 MWh – energie electrică distribuită lunar.

Rețea incintă Parcul Industrial TETAROM II

 • 1,7 km de reţea Medie Tensiune 10kV;
 • Punct de conexiune și transformare: 1 x 250 KVA;
 • 2 Posturi Trafo: 4 x 1600 KVA;
 • Putere instalată: 7,61 MVA;
 • 1120 MWh – energie electrică distribuită lunar.

Rețea incintă Parcul Industrial TETAROM III

 •  21 km de reţea Medie Tensiune 20kV;
 • Punct de conexiune și transformare: 2 x 630 KVA;
 • 7 Posturi Trafo: 2 x 630 KVA, 10 x 1600 KVA;
 • Putere instalată: 16,3 MVA;
 • 3300 MWh – energie electrică distribuită lunar.

Obiective

 • Creșterea gradului de securitate în exploatarea rețelelor electrice și a siguranței în funcționare;
 • Reducerea numărului de defecte în instalațiile electrice și a timpilor de întrerupere în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;
 • Asigurarea parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite în conformitate cu „Standardul de performanță pentru Serviciul de distribuție a energiei electrice”;
 • Extinderea sistemului de telegestiune și monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice;
 • Optimizarea consumurilor și asigurarea condițiilor de racordare pentru noi clienți;
 • Extinderea rețelelor electrice din Parcurile Industriale Tetarom.

Informații utile

Lista firmelor atestate ANRE se poate consulta accesand siteul ANRE: https://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate

Contact: Compartimentul Distribuție Energie Electrică

400221 Cluj-Napoca, România
Str. Tăietura Turcului Nr. 47, Clădirea A3
Tel. +(4) 0264 407 900, 901, 902 int. 221
Fax. +(4) 0264 432 750
E-mail. cristian.marginean@tetarom.ro