Anunț de prelungire a perioadei de depunere a candidaturilor pentru membrii CA

Având în vedere contextul pandemic, Consiliul Județean Cluj în calitate de autoritate publică tutelară a societății TETAROM S.A., prin S.C. Pluri Consultants România S.R.L. anunță prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A. până la 01.02.2022.