November 25, 2015

Proiecte europene

PECSA – PLATFORMĂ EXPERIMENTALĂ DE CALCUL PERFORMANT PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ

PN-II-PT-PCCA-2013-4

In acest an, compania TETAROM alaturi de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca au initiat un proiect de cercetare privind crearea unui sistem de calcul performant destinat activitatilor de cercetare-dezvoltare. Prin infrastructura propusa in cadrul proiectului, TETAROM si UTCN doresc crearea unor servicii de calcul care sa permita companiilor bazate pe cercetare-dezvoltare sa isi sporeasca capacitatea de a se dezvolta in aceasta directie.

Proiectul propus constă în realizarea unui parteneriat între Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și SC TETAROM SA în vederea dezvoltării unei platforme experimentale care să pună la dispoziția firmelor servicii informatice și soluții de calcul pentru dezvoltarea științifică și antreprenorială. Mai exact, este vorba despre implementarea tehnologiilor de Calcul de Înaltă Performanţă (ex. Cloud Computing, Grid Computing, Multicore, Cluster etc), prin care companiile vor avea acces la o gamă largă de servicii și de aplicații, prin intermediul cărora își vor putea spori capacitatea de dezvoltare tehnologică, de cercetare și inovare. Având în vedere stadiul actual în care se află domeniul cercetării în România, de nivelul scăzut al infrastructurii mecanismelor specifice de inovare și de imposibilitatea de a contribui în mod semnificativ la creşterea economică, proiectul de față vine în întâmpinarea reducerii decalajelor față de țările dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de dezvoltare și inovare.
Obiectivul proiectului vine în concordanță cu Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, care urmăreşte creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, cu impact direct asupra creşterii capacităţii tehnologice a întreprinderilor, care vor beneficia de serviciile oferite de platforma de servicii informatice şi de reţeaua integrată de cercetare.

Prin intermediul acestui proiect vrem sa creăm premisele necesare stimulării transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituţii de CD şi întreprinderi; stimularea cererii de inovare a întreprinderilor; susţinerea formării şi dezvoltării firmelor bazate pe înalte tehnologii. Acest tip de proiect reprezintă o premieră în România, întrucât reușește să aducă împreună mediul universitar și cel economic pentru a dezvolta o platformă de cercetare care să deservească companiile care au nevoie de o soluție de calcul performant pentru a desfășura activități de cercetare, realizându-se astfel un prim pas concret spre dezvoltarea unui parc științific și tehnologic. Soluția tehnică propusă permite o abordare dinspre toate mediile de cercetare, reușind astfel să pună la dispoziția companiilor o infrastructură pe care să poată dezvolta soluții complexe de calcul, analiză și simulare.

În cadrul proiectului vor fi promovate acțiuni transversale destinate provocărilor și tehnologiilor generice și industriale, pentru a crea noi cunoștințe, tehnologii viitoare, precum și infrastructuri de cercetare performante. Egalitatea sexelor va fi abordată ca aspect transversal, pentru a corecta dezechilibrele dintre femei și bărbați și pentru a integra dimensiunea de gen în programarea și în conținutul cercetării și inovării. Aceste acțiuni vor fi importante pentru a stimula interacțiunile dintre provocările societale și tehnologiile generice și industriale necesare pentru a determina progrese tehnologice majore. Printre domeniile în care se pot dezvolta astfel de interacțiuni se numără domenii ca sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de transport inteligente, integrarea acțiunilor.

Prin capacitatea pe care platforma de calcul o va oferi companiilor și diferitelor autorități publice se vor putea crea simulări de trafic, atât rutier cât și aerian sau simulări climatologice care vor putea fi utilizate în crearea unor strategii ulterioare de dezvoltare pe diferite niveluri (local sau național). Companiile vor avea la dispoziție capacitatea de calcul necesară unor astfel de acțiuni, care în altfel de condiții este foarte dificil de implementat. Firmele axate pe activități de CDI vor avea posibilitatea și capacitatea de a dezvolta produse inovative, prin introducerea parametrilor doriți într-un sistem care le va oferi datele necesare unei estimări corecte a impactului pe care produsul îl poate avea în domeniu. În acest fel, companiile vor avea posibilitatea să își modernizeze serviciile, dar și procesele de lucru pentru a se alinia mai ușor cerințelor moderne.

Site proiect PECSA: http://cgis.utcluj.ro/pecsa/