LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

TETAROM S.A.

Organizează licitaţie publică deschisă pentru acordarea în superficie a unui teren din Parcul Industrial Tetarom III situat în comuna Jucu, jud. Cluj

Proprietar teren/administrator parc industrial: Societatea TETAROM S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, tel/fax: 0264-407900/432750, e-mail: tetarom@tetarom.ro;

  1. Obiectul superficiei: teren în suprafață de 1ha (10.000 mp) situat în Parcul Industrial Tetarom III, comuna Jucu;
  2. Durata contractului: maxim 99 de ani ;
  3. Societăţile comerciale interesate pot obţine documentaţia pentru licitaţie de la sediul menţionat la pct.1 în perioada 19.06.2017 – 29.06.2017 zilnic între orele 10-14. Celor interesați li se va elibera documentația pe baza unei cereri scrise.
  4. Garanția ofertei este de 10.000 lei ; se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile ;
  5. Data limită de depunere a ofertelor este 30.06.2017 ora 10 la sediul TETAROM S.A ;
  6. Deschiderea publică va avea loc în data de 03.07.2017 ora 12 la sediul TETAROM S.A;
  7. Perioada pentru care ofertanţii rămân angajaţi cu privire la termenii ofertelor lor: minim 60 de zile.