LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

TETAROM S.A.

Organizează licitaţie publică deschisă pentru acordarea în superficie a unui teren din Parcul Industrial Tetarom III situat în comuna Jucu, jud. Cluj

 

  1. Proprietar teren/administrator parc industrial: Societatea TETAROM S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, tel/fax: 0264- 407900/432750, e-mail: tetarom@tetarom.ro;
  2. Obiectul superficiei: teren în suprafață de 18 ha situat în Parcul Industrial Tetarom III, comuna Jucu; întreaga suprafață de teren este înscrisă într-o carte funciară unică, urmând ca dezmembrarea să se realizeze ulterior stabilirii rezultatului licitației; parcelarea și amplasarea potentialilor rezidenti (castigatori) pe parcele se va face de către administrator in functie de numarul de participanti și suprafetele de teren solicitate.
  3. Durata contractului: maxim 99 de ani ;
  4. Societăţile comerciale interesate pot obţine documentaţia pentru licitaţie de la sediul menţionat la pct.1 în perioada 21.10.2016 – 09.11.2016 zilnic între orele 10-14. Celor interesați li se va elibera documentația pe baza unei cereri scrise.
  5. Garanția ofertei este de 10.000 lei ; se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile ;
  6. Data limită de depunere a ofertelor este 10.11.2016 ora 10 la sediul TETAROM S.A ;
  7. Deschiderea publică va avea loc în data de 10.11.2016 ora 12 la sediul TETAROM S.A;
  8.  Perioada pentru care ofertanţii rămân angajaţi cu privire la termenii ofertelor lor: minim 60 de zile.