Procedură Selecție Director General (Iunie 2024)

HOTĂRÂRE NR. 15/18.06.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a Directorului General

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL TETAROM SA

Compus din:   

Morar Marian          – președinte

Marincean-Corda Roxana-Andreea – membru

Szocs Endre                                      – membru

Neamțu Adrian                                 – membru

Radu Rodica Renata                          – membru

 Avram Mircea-Constantin                 – membru

Având în vedere ședința din data de 18.06.2024, în virtutea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii TETAROM S.A.,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului general al societății TETAROM SA.

Art.2 Se mandatează Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de administrație cu organizarea procedurii de selecţie, selectarea şi nominalizarea candidaţilor pentru funcţia de director general al întreprinderii publice și propunerea listei către Consiliul de Administrație.

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează CNR și departamentele de specialitate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Marian Morar