NU DOAR TINERII VIZITEAZĂ TETAROM-UL

IMG_0131

Ieri am primit vizita a 20 de seniori, membri ai societății „Muzeul Ardelean”, conduși de domnul Sandor Kerekes.

Asemenea tinerilor care ne calcă foarte des pragul, acești seniori au fost curioși să afle povestea Tetarom,  a Parcurilor Industriale și planurile noastre cu Parcul Științific și Tehnologic Tetapolis.

Timp de mai bine de o oră au ascultat interesați despre cum s-a născut Tetarom-ul cum s-a dezvoltat și care este rețeta succesului său, succes, la care de-a lungul celor 15 ani de existență a contribuit și Dl. Sandor Kerekes, mai întâi ca Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj iar apoi ca Președinte al Consiliului de Administrație. Îi mulțumim pentru tot sprijinul acordat de-a lungul timpului.

Societatea Muzeului Ardelean este o instituţie cu caracter academic constituită în 1859  cu o suprafaţă de 12 iugăre împreună cu imobilele situate pe acest teren. Scopul societăţii este răspândirea şi cultivarea ştiinţelor şi culturii în limba maghiară, inventarierea şi păstrarea valorilor ştiinţifice şi culturale maghiare.

Societatea are 1500 de membri plini, 102 de membri fondatori şi 90 de membri sprijinitori, dintre care 16 academicieni şi 200 având gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe.
Societatea are ca membri colaboratori mai mult de 2000 de studenți și un patrimoniu excepțional:

 • 7 secţii de studiu:
 1. Secţia de Litere, lingvistică, filozofie şi istorie,
 2. Secţia de Ştiinţe ale naturii,
 3. Secţia de Ştiinţe medicale şi farmaceutice,
 4. Secţia de Ştiinţe juridice şi sociale,
 5. Secţia de Ştiinţe tehnice,
 6. Secţia de Matematică şi Informatică,
 7. Secţia de Ştiinţe Agricole.
 • Un Institut de Cercetare, cu 12 cercetători care îşi desfăşoară activitatea integral sau parţial în cadrul Societăţii. Între obiectivele principale ale acestui Institut se regăseşte redactarea şi publicarea Dicţionarului Istoric al Limbii Maghiare din Transilvania, exploatarea surselor istorice privind evul mediu, epoca modernă de la începuturi până în prezent, cercetarea regiunilor, cercetări informatice şi cercetarea istoriei Transilvaniei, Structuri instituționale si elite din Ţara Silvaniei în secolele XIV–XVII.
 • o editură
 • o bibliotecă impresionantă cu peste 60.000 de volume
 • un centru de informare și documentare (25.000 de volume).

IMG_0116